Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ. Helpdesk Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για GDPR

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ.

Εκπόνηση Μελέτης Αναφορικά με την ειδικότητα της Αναισθησιολογιίας
  • Eκπόνηση μελέτης : Ιωάννης Καψοκαλύβας , Ειδικευόμενος Ιατρός στην Αναισθησιολογία
  • Email επικοινωνίας : burnhut@gmail.com

Στα πλαίσια της ομιλίας με θέμα «Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία:τί ζητά ο ειδικευόμενος» που θα γίνει στις 10/05/2014 στην Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης ζητούμε τη συμμετοχή σας με την συμπλήρωση του παρακάτω http://eSurv.org/?u=anesthesiologists σταθμισμένου ερωτηματολογίου, καθώς και του ερωτηματολογίου για τις προτάσεις για βελτίωση της εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή σας κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, με δεδομένο ότι αποτελεί ίσως την πρώτη πανελλαδική προσπάθεια αποτύπωσης των απόψεων των ειδικευομένων αναισθησιολόγων επάνω στο αντικείμενο που (θα έπρεπε) να είναι και η βασική ασχολία τους: την εκπαίδευση.

Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν ενώπιον καθηγητών Αναισθησιολογίας και εξεταστών ειδικότητας. Δεσμευόμαστε για την δημοσιοποίησή τους μέσω σελίδας του διαδικτύου η διεύθυνση της οποίας θα αποσταλεί μέσω
email , καθώς και για τη συνέχιση της καταγραφής, έως ότου συμπεριλάβουμε το σύνολο των υπηρετούντων ειδικευόμενων αναισθησιολόγων.

 

Παρακαλώ θερμά κοινοποιήστε το παρόν email σε όσους το δυνατόν περισσότερους ειδικευομένους στην αναισθησιολογία.

 

Η συνδρομή σας θα είναι πολύτιμη

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

 

Iωάννης Καψοκαλύβας , Ειδικευόμενος Ιατρός στην Αναισθησιολογία

 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο ρόλος του αναισθησιολόγου έχει επεκταθεί, πέρα από τη χειρουργική αίθουσα ως κύριου χώρου των δεξιοτήτων του, και στην ανάπτυξη δραστηριότητας και σε άλλους τομείς της Iατρικής.

Οι βασικές υποχρεώσεις του αναισθησιολόγου, που περιελάμβαναν την εκτίμηση, την ομοιόσταση των ζωτικών οργάνων και την αναλγησία και αμνησία των ασθενών που υποβάλλονται σε διαγνωστικές, θεραπευτικές ή χειρουργικές επεμβάσεις έχουν αλλάξει.

Η Αναισθησιολογία πλέον έχει προσεγγίσει ευρύτερες, βαθύτερες και περισσότερο ολιστικές δεξιότητες που αφορούν στην περιεγχειρητική περίοδο, την Εντατική Θεραπεία, την Επείγουσα Ιατρική και τη Θεραπευτική του Πόνου, που σε πολλές χώρες αποτελούν βασικό τμήμα της ειδικότητας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης κοινά επιστημονικά πεδία με άλλες ειδικότητες έχουν τροποποιηθεί ή αναπτυχθεί (π,χ, με την Εσωτερική Παθολογία), και η εξέλιξη αυτή τονίζει εμφατικά την ανάγκη ενός καλά ορισμένου βασικού πυρήνα εκπαίδευσης στην Αναισθησιολογία.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί στην Ευρώπη περιγράμματα εκπαίδευσης βασισμένα σε δεξιότητες στην Αναισθησιολογία, την Εντατική Θεραπεία και τη Θεραπευτική του Πόνου. Για παράδειγμα η Competency Based Training in Intensive Care Medicine in Europe (CoBaTrICE) collaboration και το συνακόλουθο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Εντατικολογία αποτέλεσαν τα πρώτα παραδείγματα ορισμού βασικών δεξιοτήτων σε αυτό το πεδίο για όλη την Ευρώπη στα πλαίσια της φιλοσοφίας εναρμόνισης της εκπαίδευσης για την ειδικότητα.

Η προηγούμενη ομάδα αναθεωρημένων ευρωπαϊκών οδηγιών για την εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία δημοσιεύτηκε το 2008. Οι οδηγίες του 2011 προχωρούν ένα βήμα παραπέρα αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ιατρική εκπαίδευση τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η βασική τάση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών είναι να προτείνει ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς στόχους για την απόκτηση δεξιοτήτων, βοηθώντας έτσι τους αναισθησιολόγους να εκπληρώσουν τους ρόλους τους όχι μονο κατά την καθημερινή εργασία, αλλά και σε άλλες ιατρικές δομές.

Επιπλέον, υπάρχουν πλέον στοιχεία ότι η αυξημένη ιατρική γνώση και απόδοση σε πρακτικές δεξιότητες δεν αρκούν για την ορθή πρακτική στην Αναισθησιολογία. Πρόσφατη μελέτη δίνει έμφαση στις μη τεχνικές δεξιότητες στην εκπαίδευση για την Αναισθησιολογία και την Εντατικολογία, δείχνοντας ότι μπορεί μεν η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων να είναι απαραίτητη, αλλά στην εποχή μας οι αναισθησιολόγοι οφείλουν να δίνουν βάση και στην ικανότητα για ομαδική εργασία, διαχείριση καταστάσεων και επικοινωνία.
Το περιβάλλον εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως ζωτικής σημασίας για την επίτευξη υψηλής ποιότητας ιατρικής εκπαίδευσης. Για αυτόν το λόγο έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος της ιατρικής εκπαίδευσης

Σχετικό ερωτηματολόγιο στο σύνδεσμο http://esurv.org/online-survey.php?surveyID=OBJEJL_9afb4f75&u=anesthesiologists

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
30/10/2020 : Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία του Πεπτικού Συστήματος: Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Διλήμματα

30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2020
Μetropolitan General, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες
& φόρμα εγγραφής ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.


30/10/2020 : o MasterClass στην Ιστοπαθολογία. Mεταφράζοντας τις τρέχουσες εξελίξεις

30-31 Οκτωβρίου 2020
Για φόρμα εγγραφής πατήστε ΕΔΩ.


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions