Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Δεκέμβριος 2009
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
αγαπητοί φίλοι
 
Παρακαλούμε διαβάστε λεπτομερώς τα παρακάτω:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ:
Συνεχίζουμε με σύνεση και εργατικότητα να ενδιαφερόμαστε καθημερινά ώστε να πληρώνουν έγκαιρα και σωστά. Όμως τέτοια αδιαφορία των αρμοδίων δεν φανταζόμασταν ότι μπορεί να υπάρχει.
ΟΠΑΔ: Αλλάζει το Δ.Σ. με νέο Πρόεδρο, περιμένουμε και θα καθορίσουμε τη στάση μας. Έως τότε ετέθη το θέμα της απαράδεκτης καθυστέρησης των πληρωμών στη νέα αρμόδια Υπουργό του Ταμείου κ. Ξενογιαννακοπούλου και περιμένουμε τις απαντήσεις της.
ΤΑΠΟΤΕ: Η μεγάλη αμαρτία. ΚΑΛΕΙΣΘΕ όσοι έχετε σύμβαση με το ταμείο να φέρετε ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΛΗ προς το Δ.Σ. για να καταγγείλουμε τις συμβάσεις.
Υπουργείο Μεταφορών: Υπάρχει «μέγας» εμπαιγμός, στο κάτω-κάτω εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα διαδικαστικά τους που προέκυψαν. ΕΜΕΙΣ ζητούμε να πληρώνουν εάν δεν το κάνουν θα κληθείτε να καταγγείλουμε τις συμβάσεις.
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι
Δεν ανεχόμαστε να αναμασούν υποσχέσεις και διαδικασίες. Να δώσουν λύσεις, να μην απαξιώνουν τους γιατρούς. Εάν η εκάστοτε ελληνική πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για τους γιατρούς, ας ενδιαφερθεί για τον κόσμο που τους ψηφίζει.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
1)      ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ:
Όσοι ενδιαφέρεθε να εμβολιασθείτε θα το δηλώνετε στα γραφεία του Ι.Σ.Θ. στα τηλέφωνα 251-965, 251.960 και αφού γίνουν καταστάσεις θα μεταβιβασθούν στο ΑΧΕΠΑ όπου θα πηγαίνετε να εμβολιασθείτε.
ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου όπου αναγράφεται πώς θα εμβολιασθούν οι ιδιώτες ιατροί.
 
2)      ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ των Ιατρών μελών μας από τον Ι.Σ.
Πρέπει να ρωτάτε τον ασθενή ή τον πελάτη σας εάν του συστήθηκε από την υπηρεσία που θα την καταθέσει να θεωρηθεί από τον Ι.Σ.
Για την ισοτιμία της υπογραφής τα έχουμε γράψει πολλές φορές. ΙΣΧΥΕΙ χωρίς εξαιρέσεις.
Επίσης όταν χορηγείτε πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕΘΥΣΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ έστω και εάν σας το ζητούν οι ασθενείς σας καθώς δημιουργούνται προβλήματα και με την εφορία αλλά και με την θεώρηση από τον Ι.Σ.
 
3)      Σ.Δ.Ο.Ε. – ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό τον καιρό επισκέπτεται τα ιατρεία μας όπως μας καταγγέλουν συνάδελφοι. Δώστε προσοχή στην αυστηρή τήρηση του κώδικα φορολογικών στοιχείων, ειδικά όσοι εκτελείτε ιατρικές πράξεις σε κλινικές.
 
4)      ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
Έχουμε γράψει πολλές φορές ότι είναι το μοναδικό έσοδο του Συλλόγου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ προς αποφυγή παρεξηγήσεων αλλά και επειδή πέρα από ορισμένο χρονικό διάστημα αρχίζουν, σύμφωνα με το νόμο, να μπαίνουν πρόστιμα. Δυστυχώς υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφηκαν με σοβαρές επιπτώσεις. Όμως και η αδιαφορία τους ήταν περίεργη και πολύ μεγάλη. Όσοι διαγράφονται και όταν και πάλι με αίτησή τους ξαναγραφούν χάνουν για τον χρόνο που είναι διεγραμμένοι πάρα πολλά πράγματα: 1) δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός στο ΤΣΑΥ έστω και εάν έχουν πληρώσει το ΤΣΑΥ.
2) Δεν έχουν δικαίωμα ελευθέρου επαγγέλματος κ.λ.π. Η πληρωμή φέτος πρέπει να γίνει μέχρι 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
 
ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση πανδημίας Γρίπης. Προετοιμασία Νοσοκομείων».
Σχετικά: α) Του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Α 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Β) Πρόταση του Εθνικού Επιστημονικού και Επιχειρησιακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας της γρίπης Α(Η1Ν1) της 23.10.09
Λόγω της ανάγκης ενιαίου συντονισμού των μέτρων και δράσεων των αρμόδιων φορέων του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης και της απαραίτητης στρατηγηκής και προετοιμασίας για τον εμβολιασμό δίδονται οι παρακάτω οδηγίες προς τις Διοικήσεις των αρμοδίων φορέων:
1ο Με ευθύνη του Διοικητή του Νοσοκομείου συστήνεται Επιτροπή Πανδημίας Γρίπης. Υπεύθυνος ορίζεται ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και μέλη ο Διευθυντής Φαρμακείου ή αντικαταστάτης του, ο Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας, ένας ακόμη ιατρός (Δ/ντης Παθολογικής Κλινικής ή Δ/ντης Πνευμονολογικής Κλινικής ή Δ/ντης ΜΕΘ όπου υπάρχει) ο Γιατρός Εργασίας (όπου υπάρχει) νοσηλευτής Λοιμώξεων ή νοσηλευτής ή επισκέπτης Υγείας και ένας Διοικητικός Υπάλληλος.
 
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Πανδημίας:
1. Διενέργεια Εμβολιασμών
Α. Ορισμός ομάδας παραλαβής, φύλαξης και διακίνησης των πανδημικών εμβολίων γρίπης με υπεύθυνο το Δ/ντη του Φαρμακείου
Β. Σύσταση και επίβλεψη ενός ή περισσότερων συνεργείων εμβολιασμού, ανάλογα με τις δυαντότητες του Νοσοκομείου αποτελούμενων από ένα ιατρό και τουλάχιστον ένα νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας. Την δραστηιότητα των συνεργείων επιβάλλεται να παρακολουθήσουν κατά την πρώτη βδομάδα λειτουργίας τους και το προσωπικό των Κέντρων Υγείας που διοικητικά υπάγονται στο Νοσοσοκομείο, προκειμένου να εκπαιδευτούν με στόχο την άμεση αποκέντρωση των εμβολιασμών από τα Νοσοκομεία στα ΚΥ
Γ. Εντός 10ημέρου από την έναρξη του εμβολιασμού στα Νοσοκομεία, η επιτροπή πανδημίας με την τεχνογνωσία που θα έχει αποκτήσει καλείται να επιβλέψει την ετοιμότητα των υπαγόμενων ανά Νοσοκομείο, Κέντρων Υγείας, σε επίπεδο εκπαίδευσης και απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής (ψυγείο) και να δηλώσει άμεσα την ετοιμότητα αυτών στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
Δ. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του Νοσοκομείου για την αναγκαιότητα εμβολιασμού του προσωπικού με το πανδημικό εμβόλιο γρίπης.
Ε. Η τήρηση του λογισμικού σε κάθε Εμβολιαστικό Κέντρο των Νοσοκομείων θα γίνει από το ΚΕΕΛΠΝΟ.
 
2. Με ευθύνη του Διοικητή, θα ορισθεί εμβολιαστικός χώρος ή χώροι ανάλογα με τις δυνατότητες του νοσοκομείου (π.χ. εξωτερικά ιατρεία, ήδη λειτουργούντες χώροι εμβολιασμών) όπου εντός των άλλων, θα υπάρχει ψυγείο ένα έπιπλο (γραφείο) διοικητικής υποστήριξης και τηλεφωνική γραμμή.
 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Συστήνεται και η λειτουργία των ως άνω εμβολιαστικών κέντρων στα Νοσοκομεία να γίνται καθημερινά απογευματινές ώρες καθώς, και Σαββατοκύριακα εκτός εφημερίας.
-          Ημερομηνία έναρξης εμβολιασμών ορίζεται η Δευτέρα 16.11.09
-          Κατά την πρώτη εβδομάδα εμβολιάζεται το σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου
-          Επί πλέον θεωρείται ελεύθερη η πρόσβαση για εμβολιασμό εξαιρετικά ευπαθών ατόμων σε περίπτωση που ζητηθεί από τον θεράποντα ιατρό τους (μετά από ιατρική γνωμάτευση).
-          Μετά την πρώτη εβδομάδα οι ευπαθείς ομάδες που έχουν υποκείμενη νόσο και παρακολουθούνται χρονίως από το Νοσοκομείο θα έχουν την δυνατότητα κατά προτεραιότητα να εμβολιαστουν στο Νοσοκομείο παρακολούθησης τους.
3. Η Οργάνωση εκπαίδευσης των συνεργείων εμβολιασμού θα γίνει με βάση έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που θα αποσταλεί από το ΚΕΕΛΠΟΝ μέχρι 10.11.09
 
4. Το προσωπικό των υπολοίπων δομών Υγείας θα εμβολιαστεί ως εξής:
α. Το προσωπικό των Ιδιωτικών Κλινικών και Θεραπευτηρίων (κάτω των 150 κλινών) θα εμβολιαστεί στο πλησιέστερό Δημόσιο Νοσοκομείο προσκομίζοντας κατάσταση του προσωπικού που επιθυμεί να εμβολιαστεί.
β. Για τους ιδιώτες γιατρούς και οδοντιάτρους οι αντίστοιχοι ιατρικοί και Οδοντιατρικοί σύλλογοι στους οποίους ανήκουν θα ενημερώσουν με αναλυτικές κατστάσεις τις αντίστοιχες Διοικήσεις των Νοσοκομείων, προκείμενου να γίνει ο εμβολιασμός.
γ. Το προσωπικό του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν θα εμβολιαστεί στο Γ.Ν.Α. Κοργιαλλένειο Μπενάκειο (ΕΕΣ).
δ. Το ΩΝΑΣΕΙΟ Κ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και το Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ καθώς και τα Γενικά Ιδιωτικά θεραπευτήρια άνω των 150 κλινών θα ακολουθήσουν το ίδιο πρωτόκολλο με εκίνο των Δημόσιων Νοσοκομείων.
ε. Η τήρηση του λογισμικού σε κάθε Εμβολιαστικό Κέντρο των Νοσοκομείων θα γίνει από το ΚΕΕΛΠΝΟ.
 
5. Αποζημίωση εμβολιαστικών Συνεργείων
Το προσωπικό (συνεργεία εμβολιασμού) που θα απασχοληθεί θα αποζημιωθεί σύμφωνα με την 2/54506/0022/17-4-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών αποδεσμευμένους γι΄ αυτό το σκοπό πόρους από τον προϋπολογισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ.
6. Καλούνται οι Διοικητές των Νοσοκομείων μέχρι 6.11.09 εγγράφως να ενημερώσουν:
Α. Τη συγκρότηση και την σύνθεση της επιτροπής πανδημίας της γρίπης
Β. Τον ορισμό της ομάδας παραλαβής φύλαξης και διακίνησης των πανδημικών εμβολ΄’ιων γρίπης με υπεύθυνο το Δ/ντη του Φαρμακείου
Γ. Μέχρι 10-11-09 την συγκρότηση και σύνθεση των συνεργείων εμβολιασμού. 
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γεν. Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Περιουσίας και Προμηθειών
Τμήμα: Κληροδοτημάτων
Κληροδότημα: «Παγκρατίου Σαβράνη»
 
Προκήρυξη μίας (1) υποτροφίας εσωτερικού για πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διαγωνισμό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παγκρατίου Σαβράνη», για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας εσωτερικού σε μεταπτυχιακό φοιτητή της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. που δεν απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ιδιωτικό φορέα και διαθέτει τουλάχιστον επιμέλεια (όρος του διαθέτη). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι τριάντα έξι (36) ετών, να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής και να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» (6,5 και πάνω).
Το ποσό της υποτροφίαςανέρχεται στο ύψος των τετρακοσίων (400,00 ) ευρώ. Η υποτροφία θα αρχίσειαπό την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 (δηλ. από 1/9/2009).
Η διάρκεια της υποτροφίαςθα είναι αρχικά ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης τηςανώτερο για ένα (1) χρόνο ακόμη, εφόσον αυτή ζητηθεί (η παράταση) με αιτιολογημένη αίτηση του υποτρόφου (δύο μήνες τουλάχιστον πριν την λήξη της αρχικής του υποτροφίας) και εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν εισηγήσεως του Α.Π.Θ. και εφόσον: α) ο υπότροφος δεν έχει παραβεί τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/39, του άρθρου 29 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941 και τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του, β) τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν για τη χορήγηση της υποτροφίας.
Η χορήγηση της υποτροφίαςθα γίνεται επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο με προκαταβολή του ποσού κάθε μήνα στην αρχή του μήνα, μέσω της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος σε βάρος του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Παγκρατίου Σαβράνη. Οι υποψήφιοι (εφόσον είναι δύο και πάνω) θα εξετασθούν γραπτάστα παρακάτω μαθήματα:
1)    Παθολογία στις 18/12/2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00-11.00
2)    Χειρουργική στις 18/12/2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00-14.00
Σε περίπτωση ύπαρξης ενός (1) υποψηφίου αυτός θα επιλεγεί υπότροφος κατόπιν επιλογής.
Ο χώρος διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων.
Επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό όσοι συγκεντρώσουν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στην εξέταση και των δύο μαθημάτων δέκα τέσσερα (14) και πάνω , με άριστα το είκοσι (20 ).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα επιλεγεί όποιος γνωρίζει καλύτερα μία ή περισσότερες της μίας ξένες γλώσσες. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι έχουν τα ίδια προσόντα και ως προς την ξένη γλώσσα για την επιλογή του υποτρόφου θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση, παρουσία και των ενδιαφερομένων.
Ο   υποψήφιος όταν ανακηρυχθεί υπότροφος οφείλει   να προσκομίζει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων κάθε εξάμηνο σπουδών πιστοποιητικό πορείας των σπουδών του υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Καθηγητή και στο τέλος των σπουδών του τον αντίστοιχο τίτλο των μεταπτυχιακών του σπουδών.
Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ( το έντυπο χορηγείται)   μέχρι 4/12/2009 στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ.     (2ος όροφος κτιρίου   Κ.   Καραθεοδωρή,   τηλ. 2310/99-5214/.5213, ΦΑΞ: 2310/995211) συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αντίγραφο πτυχίου
2.       Πιστοποιητικό φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής (ειδίκευση -εκπόνηση διδακτορικής διατριβής)
3.       Δύο ( 2 ) τουλάχιστον συστατικές επιστολές μελών Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής από τις οποίες θα προκύπτει η επιμέλεια του υποψηφίου κατά την διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών.
4.       Επικυρωμένο φωτ/φο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος
5.       Αντίγραφο    ποινικού    μητρώου    (αναζητείται        αυτεπάγγελτα    από    το    Τμήμα Κληροδοτημάτων)
Η αίτηση που θα καταθέσει ο υποψήφιος που επέχει και τη θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα.
Όποιος καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να τα προσκομίσει μετά την κατάθεση της αίτησης του και μέχρι μία (1) μέρα πριν τη διενέργεια του γραπτού διαγωνισμού ή την μέρα συνεδρίασης της Επιτροπής Κληροδοτημάτων για τη συζήτηση του θέματος επιλογής του υποτρόφου.
 
 
Πληροφορίες για το ταμείο Ε.Τ.Α.Α. (Τομέας Υγειονομικών)
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27, Τ.κ. 10439, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 8816911-17
Δικτυακός Τόπος: www.tsay.gr
 
ToE.T.A.A. Τομέας Υγειονομικών αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και είναι Ταμείο κύριας Ασφάλισης ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών και κτηνιάτρων.
Σκοπός του είναι η παροχή συντάξεων γήρατος, θανάτου, ανικανότητας, περιοδικών μηνιαίων βοηθημάτων, εξόδων κηδείας, πρόσθετων αποζημιώσεων, εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, εφάπαξ κλάδου πρόνοιας, ιατροφαρμακευτικής, οδοντιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
Επίσης, η χορήγηση δανείων πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης, η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων σε κατασκηνώσεις και η επιδότηση συνταξιούχων για την εισαγωγή τους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
Σήμερα, ο αριθμός των ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Υγειονομικών ανέρχεται περίπου στα 115.000 άτομα.
Μέσω του πληροφοριακού συστήματος συναλλαγών του Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Υγειονομικών παρέχεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα να προβεί στις κάτωθι ηλεκτρονικές συναλλαγές:
·         Αίτησης για έκδοση βεβαίωσης μέλους
·         Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
·         Αίτηση έκδοσης βιβλιαρίου ασθενείας
·         Αίτηση επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων
·         Αίτηση είσπραξης δαπανών υγείας
·         Υποβολή αιτήματος συναλλασσόμενου υγειονομικού για εκκαθάριση
·         Ενημέρωση του συναλλασσόμενου για τη φάση επεξεργασίας του αιτήματος του ανά πάσα στιγμή
·         Ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ Υπηρεσίας και συναλλασσομένων
·         Ο χρήστης μπόρει να παρακολουθεί τη φάση στην οποία βρίσκεται η αίτησή του (με βάση το διάγραμμα ροής που έχει επιλεγεί για την διεκπαεραίωσή της)
·         Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να διαβάζει σχόλια τα οποία έχουν καταγράψει υπάλληλοι του Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Υγειονομικών, που επεξεργάζονται την αίτηση και το αφορούν (π.χ. να προσκομίσει κάποιο δικαιολογητικό, να τηλεφωνήσει για να δώσει κάποια διευκρίνιση κ.λ.π.)
·         Οι αιτήσεις που καταθέτει ο χρήστης πρωτοκολλούνται από το σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, προκειμένου να ενημερωθεί για τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου.

Η συμπλήρωση των αιτήσεων γίνεται μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον με δυνατότητα onlineβοήθειας και επεξηγήσεων προς το χρήστη.Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
20/04/2019 : Ημερίδα Οφθαλμικής Ογκολογίας

20 Απριλίου 2019
Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες: www.medevents.gr/congress/ocularoncology19

Εγγραφή: services.livemedia.com/register/ocularoncology19.aspx

Πρόγραμμα: s.livemedia.com/p/ocularoncology19


02/05/2019 : 38ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ

2- 4 Μαΐου 2019

Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace

πληροφορίες ΕΔΩ


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions