Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Ιούνιος 2009


ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητοί φίλοι

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ σε συνδυασμό με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ που υπογράφεται από την Πρόεδρο κ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ και τον Γ.Γ. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ.

κ. Υπουργέ,

Το χρόνιο άλυτο πρόβλημα, που 18 και πλέον χρόνια κρατά σε εργασιακή ομηρία επαγγελματική και επιστημονική εξαθλίωση τους εργαστηριακούς ιατρούς και κλινικούς ιατρούς που εκτελούν ιατρικές πράξεις, έρχεται να ισοπεδώσει οικονομικά, η Οδηγία – Απαγόρευση των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΟΠΑΔ που αναφέρεται σε εγκύκλιο του.

Η Εγκύκλιος αυτή αναφέρει ότι ιατρικές πράξεις που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην κοστολόγηση των τιμών του ΦΕΚ του 1991, ενώ μέχρι σήμερα εξοφλούνταν με τιμές που είχαν αποδεχθεί τα Ασφαλιστικά Ταμεία, διότι ήταν απαραίτητες και σύγχρονες, δεν θα εξοφλούνται πλέον και δεν θα αναγνωρίζονται.

Η Οδηγία – Απαγόρευση αυτή καθιστά την περίθαλψη των ασφαλισμένων πολιτών προβληματική και ανεπαρκή και από τους ιατρούς στερεί τη δυνατότητα της χρήσης ιατρικών διαγνωστικών μεθόδων προς όφελος του ασθενούς. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο σημείο, ενώ η εξέλιξη της Ιατρικής καλπάζει και οι διαγνωστικές τεχνικές και μέθοδοι ανανεώνονται, οι αρμόδιοι Φορείς της Πολιτείας να εμμένουν στην εφαρμογή και χρήση μεθόδων 25ετίας και μάλιστα σε τιμές, που δεν καλύπτουν ούτε τα αναλώσιμα υλικά.

Ζητούμε από τους αρμόδιους Φορείς να δουν και να επιλύσουν άμεσα το πρόβλημα της αναπροσαρμογής και ανακοστολόγησης των διαφόρων ιατρικών πράξεων, αλλά κυρίως από τον Υπουργό Οικονομικών, να συνυπογράψει το Προεδρικό Διάταγμα που έχουν ετοιμάσει το Υπουργείο Υγείας & Κοινων. Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.

Δικαιολογίες τύπου οικονομικής δυσπραγίας των Ταμείων, δεν υφίστανται. Η περίθαλψη και η ασφάλειά των πολιτών υπερέχει. Προτάσεις για καταστολή σας έχουν γίνει. Εφαρμόστε τις!

Άλλως, θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση, ο Ιατρικός κόσμος να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών που δεν καλύπτονται και θα τους προτείνουμε να αμείβονται απευθείας από τους ασφαλισμένους χωρίς αυτό το μέτρο να παραβιάζει τις συμβατικές τους με τα Ταμεία υποχρεώσεις.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από πολλές πιέσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Σ. και των 3 συλλόγων Αθήνας- Θεσσαλονίκης – Πειραιά βρισκόμαστε στην ευχάριστο θέση να σας ανακοινώσουμε ότι οι αρμόδιοι υποσχέθηκαν ότι η ανωτέρω απόφαση δεν θα εφαρμοσθεί.

Παρακολουθούμε και περιμένουμε.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 7-4-2009 αποφάσισε να διοργανώσει Έκθεση ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από την ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2009 ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ (ώρα 9 το βράδυ) μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-6-2009 στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

 

Οι ώρες και οι ημέρες που θα λειτουργήσει θα είναι:

ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2009 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΩΡΑ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-209 από τις 9 ΤΟ ΠΡΩΙ – 13.30 ΜΕΣΗΜΕΡΙ .

Επίσης και ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2009, ΤΡΙΤΗ 23-6-2009, ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2009, ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2009 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-6-2009 από 9 ΤΟ ΠΡΩΙ –13.30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ κ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση       : Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 101 87

Πληροφορίες   : Αικ. Σολωμού Τηλέφωνο: 52.35.835 – Fax: 52.30.577

 

ΠΡΟΣ: Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Πλ. Αριστοτέλους 4 546 23 Θεσσαλονίκη

 

ΘΕΜΑ: Δίνονται διευκρινίσεις.

Σε απάντηση του αρ. 980/Γ/4-2-09 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι μετά την κατάργηση του περιοριστικού εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3418/05 (ΦΕΚ 287/Α728.11.05) με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν 3627/07 (ΦΕΚ/Α 724.12.07), ιατρικά πιστοποιητικά, γνωματεύσεις και συνταγές που εκδίδονται από ιδιώτες ιατρούς, έχουν την ίδια ισχύ με αυτές που εκδίδονται από γιατρούς Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ.

Ο νόμος αυτός (3627/07) έχει προσυπογραφεί και από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική για όλες τις υπηρεσίες και τα ταμεία, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή γνωμοδότηση.

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 17

Διαφήμιση - Παρουσία ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

1.         Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή συστηματική δημόσια πα­ρουσία ή αναφορά του ονόματος του ιατρού, άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε προέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του υπο­κίνηση.

2.         Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημό­σιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγρα­φών, η διανομή φυλλαδίων, αγγελιών, δη­μοσιευμάτων ή οποιασδήποτε φύσης διαφη­μιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσεων στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω μέ­σων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά­φου 8.

3.         Απαγορεύεται η εντοίχιση επιγρα­φών ή πινακίδων με εμπορικό ή κερδοσκο­πικό περιεχόμενο, καθώς και η ανάρτηση πι­νακίδων σε εξώστες, παράθυρα ή άλλα ση­μεία εκτός από την κύρια είσοδο του τόπου της κατοικίας και της επαγγελματικής εγκα­τάστασης του ιατρού και την πρόσοψη του κτιρίου. Οι διαστάσεις των πινακίδων οι ο­ποίες επιτρέπεται να αναρτηθούν στην κύ­ρια είσοδο της επαγγελματικής έδρας του ιατρού δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύ­τερες των 0,25 Χ 0,30 εκατοστών και περιέ­χουν υποχρεωτικά και μόνον το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό μητρώου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, τους μόνιμους τίτλους που έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα, την ειδικότητα και τις ημέρες και ώρες των επισκέψεων. Απαγορεύεται η επιδεικτική διακόσμηση και ο φωτισμός των πινακίδων.

4.         Οι πινακίδες είναι ομοιόμορφες. 0 ια­τρός οφείλει, πριν από την ανάρτηση, να υ­ποβάλει την πινακίδα, που προτίθεται να α­ναρτήσει, προς έγκριση στον οικείο Σύλλογο, ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, άλλως θεωρείται ότι την εγκρίνει.

5.         Οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των α­νωτέρω ή παρεμφερών στοιχείων από τρί­τους, οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγένειας, συ­νεργασίας ή εξάρτησης από τον ιατρό, με έμ­μεσο ή άμεσο σκοπό τη διαφήμιση του, συ­νεπάγεται τις ίδιες κυρώσεις σε βάρος του ιατρού, τις οποίες προβλέπει ο νόμος, εφό­σον αποδεικνύεται ότι ο ιατρός γνώριζε τις ενέργειες των προσώπων αυτών.

6.         Η δημοσίευση- εν γνώσει του ιατρού- αγγελιών, επιστολών ή δηλώσεων με μορ­φή ευχαριστηρίων ή συγχαρητηρίων και πραγματικών ή υποθετικών διαγνωστικών ή θεραπευτικών επιτυχιών και ικανοτήτων του, η οποία στοχεύει στην επαγγελματική δια­φήμιση, συνεπάγεται τις ίδιες κυρώσεις.

7.         Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη παροχή πληροφοριών δεν πρέπει, σε καμία περίπτω­ση, να οδηγεί σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης των ασθενών και σε εκμετάλλευση της έλλειψης ειδικών ιατρικών γνώσεων από πλευράς του κοινού.

8.         Δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη διαφή­μιση:

α) οι δημόσιες ανακοινώσεις για ιατρικά θέματα, εφόσον γίνονται από ειδικούς σε θέ­ματα της ειδικότητας τους και με γνώμονα την ενημέρωση των συναδέλφων ιατρών ή της κοινής γνώμης,

β) η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις, στο γραπτό ή ηλεκτρονικό Τύπο, με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω α­πό θέματα αρμοδιότητας ή ειδικότητας του ιατρού ή του πεδίου ευθύνης του, επίκαιρα
ή μη, που την απασχολούν, εφόσον βεβαί­ως τηρούνται οι αρχές της αβρότητας, της έντιμης εκφοράς κρίσεων και επιχειρημάτων και του σεβασμού της άλλης άποψης, που διατυπώνεται με, τους ίδιους κανόνες.   

9.    Η ενημέρωση του κοινού από τους ιατρούς σε θέματα της ειδικότητας ή του γνωστικού τους αντικειμένου πρέπει να γί­νεται σύμφωνα με τις αρχές και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ια­τρικού επαγγέλματος και την Ιατρική Δεοντο­λογία. Η ενημέρωση πρέπει να στηρίζεται α­ποκλειστικά σε στοιχεία απόλυτα τεκμηριω­μένα και διεθνώς παραδεδεγμένα. Η παρου­σία του ιατρού πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την ενημέρωση πλαίσια και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκρύπτεται σκοπός διαφήμισης.

10. Δεν επιτρέπεται η δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έκφραση απόψεων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού για θέματα υγείας. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
 
Ωρομίσθιο από 1/1/2009, ευρώ
Εφημερίες
Ειδικευόμενος

Επιμελητής Β΄

Επιμελητής Α΄

Διευθυντής
Καθημερινή
6,06
8,66
10,38
12,2
Νυχτερινή 15%
6,97
9,96
11,94
13,94
Κυριακών 25%
7,58
10,83
12,98
15,15
Νυκτ. Κυριακών 30%
7,88
11,26
13,49
15,76
40/100 ετοιμότητας
2,42
3,46
4,15
4,85
70/100 μικτή
4,24
6,06
7,27
8,48

Οι νέοι βασικοί μισθοί των ιατρών του ΕΣΥ

 

Στα 355 ευρώ από 265 ευρώ αυξάνεται από 11 Μαρτίου 2009 το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ει­δικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου για τους ειδικευόμενους γιατρούς, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Ν. Λέγκα. Επίσης, με την ίδια απόφαση κα­θορίζονται οι νέοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) από 1/1/2009, καταργείται ο βαθμός του επι­μελητή Γ', ενώ αναπροσαρμόζονται και τα ωρομίσθια των εφημέριων. Έτσι, οι νέοι βασικοί μισθοί ανέρχονται στα 2.054 ευρώ για τους διευθυντές, στα 1.759 ευρώ και τους επιμελητές Α', στα 1.468 ευρώ για τους επιμελητές Β' και στα 1.027 ευρώ για τους ειδικευόμενους. Παράλληλα, από 11 Μαρτίου, οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες των ειδι­κευμένων και ειδικευόμενων ιατρών, καθώς και το 50% του επιδόματος εφημερίας των Διευθυντών ιατρών της Α' ζώνης, φορολογούνται αυτοτελώς, με ειδικό φορολογικό συ­ντελεστή 20%, ενώ το επίδομα βιβλιοθήκης των νοσοκο­μειακών γιατρών δεν θα υπόκειται σε φορολόγηση.

 

 

 

ΦΕΚ 58/ΤΑ΄/3-4-08)

 

Άρθρο 142 Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

 

Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών.

 

Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α΄) και η 30874/23-4-2004 (ΦΕΚ 1023Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Πληροφορίες: Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.Μ.) Τηλ. 2313309195-6

 

 

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ:

 

1.       Ζητούνται ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ και ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ που θέλουν να εργασθούν σε μεγάλη κλινική της Θεσσαλονίκης να απευθύνονται στην κ. Καλογεράκη η κ. ΒΑΓΙΟΥ στο σύλλογο τηλ. 251960, 251965

 

2.       Ζητείται ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ για ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, τηλ. για πληροφορίες 2310 804.400, κιν.: 6974755514

 

 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ

 

Πληρ. Α. ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ 210 5230406, FAX 5232275 Υπουργείο Υγείας

1.       ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Β ΩΡΛ Κλινική: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης ιατρών

2.       ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» Γ΄Ορθοπεδική Κλινική: Πλήρης ειδίκευση

3.       ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Εργαστήριο Κλινικής Νεφρολογίας: Άσκηση για 6 μήνες

4.       ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΧΑΝΙΩΝ ΩΡΛ τμήμα: Πλήρης ειδίκευση ιατρών

5.       ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Ψυχιατρική Κλινική: Άσκηση ιατρών για 1 χρόνο

6.       ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γυναικολογική Κλινική: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης

7.       ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Χειρουργικό τμήμα: Άσκηση των ιατρών για 2 χρόνια

8.       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ: Αγγειοχειρουργική Κλινική: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης

9.       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Παθολογική Κλινική: 3χρόνια ειδικότητα

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ: Μικροβιολογικό τμήμα: άσκηση 3 χρόνια

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ορθοπεδικό τμήμα: Άσκηση για 1,5 χρόνο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Επειδή δημιουργήθηκαν διάφορες «ιστορίες» με συναδέλφους που συνεργάζονται με ιδιωτικές κλινικές σας ενημερώνουμε και σας εφιστούμε την προσοχή για τα εξής:

1)                        Εφ΄ όσον είστε επιστημονικοί συνεργάτες και υπεύθυνοι τμήματος πρέπει να υπογράφεται σύμβαση καθώς είναι έμμισθη θέση και καταβάλλονται από την κλινική μαζί με το μισθό και οι ασφαλιστικές εισφορές.

2)                        Εάν έχετε απλή συνεργασία με κάποια κλινική πρέπει να έχετε έγγραφο συνεργασίας καθώς και την ΕΓΚΡΙΣΗ με βεβαίωση του Ι.Σ.Θ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

1-5-2009

Διευθυντής Αναπληρωτής Καθηγητής Κων. Δ. Κωνσταντόπουλος

ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17, ΓΟΥΔΗ, 11527 ΑΘΗΝΑ απ.208 Τηλ.: 210 7456000-901, -902

Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Πλατ. Αριστοτέλους 4 Τ.Κ. 546 23 Θεσσαλονίκη

 
Κύριε Πρόεδρε,

Θα παρακαλούσα όπως η συνημμένη ανακοίνωση για τους νέους συναδέλφους δημοσιευθεί στα Ενημερωτικά σας Έντυπα και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Μετά Τιμής

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αναπληρωτής Καθηγητής – Διευθυντής της Κλινικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στο ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αθηνών, μετά την εφαρμογή του νόμου Ν3730/2008 που προβλέπει αναπλήρωση των ειδικευομένων ιατρών που αποχωρούν λόγω κυήσεως έχουν προκύψει κενές θέσεις ειδικευομένων αιματολογίας.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος γιατρός έχει ήδη καλύψει 2 χρόνια ειδικότητας παθολογίας (ή παιδιατρικής) και επιθυμεί να αποκτήσει την ειδικότητα της αιματολογίας, διορίζεται ΑΜΕΣΩΣ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τ.Δ. Β. ΣΟΦΙΑΣ 15 10674 ΑΘΗΝΑ Πληρ.: Ε. Κοντομηνά τηλ.: 213 1313126

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Σας πληροφορούμε ότι βάσει προτάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο απλούστευσης της διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ εκδόθηκε η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΑ1.1/1/2407.26-1-2009 (ΦΕΚ 297/Β/18-2-2009) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και τους Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθιερώνεται ως υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας. Η ισχύς ανωτέρω απόφασης αρχίζει από 18-5-2009.

Συνεπώς στο εξής η Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας, όταν απαιτείται ως δικαιολογητικό έκδοσης διοικητικών πράξεων, δεν θα υποβάλλεται από τον πολίτη συνημμένα με την αίτησή του, αλλά η αναζήτηση της θα γίνεται με υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του πολίτη.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΕΘΝΟΣ» σχετικά με γιατρό που απεδείχθη «ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΟΣ»

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσίευμα

Ο Αθ. Νικολαϊδης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διευκρινίζει σχετικά με δημοσίευμα του «Εθνους»:

«Στο φύλλο της Πέμπτης 30/4/2009 υπήρχε δημοσίευμα για τον ιατρό - μαϊμού, όπως σωστά α­ναγράφεται στο άρθρο. Όμως αδικήσατε τον Σύλλογο μας, ο οποίος δεν "χαρίζεται" σε κα­νέναν και δεν συμμετέ­χει σ' οποιαδήποτε παρατυπία ή απάτη. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Πιστεύω ό­μως ότι ο συντάκτης του άρθρου δεν γνωρίζει τα πράγματα και καλό θα ή­ταν να ρωτούσε. Η άδεια άσκησης επαγ­γέλματος κ. Διευθυντά εκδίδεται από τη Διεύθυνση Υγείας της αρμόδιας Νομαρχίας και αφού απο­σταλεί σε εμάς τότε εγγράφεται ο γιατρός. Πολλές φορές μάλιστα και το πτυχίο που του ζη­τάμε όταν εγγράφεται είναι αντίγραφο επικυ­ρωμένο καθώς το πρωτότυπο κατατίθεται στη Νομαρχία για να εκδώσει την άδεια. Δεν ρίπτω καμία ευθύνη σε κανέναν ούτε απο­ποιούμαι ευθύνης όταν υπάρχει, αλλά αυτή εί­ναι όλη η αλήθεια. Το πτυχίο ήταν επικυρωμέ­νο με μετάφραση του υπουργείου Εξωτερικών (τμή­μα Διεθνών Σχέσεων) από δικηγόρο της Θεσ­σαλονίκης.

Ημείς μάλιστα, όταν μας ενημέρωσε η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ειδοποιήσαμε τους Ιατρικούς Συλλόγους Τρικάλων και Ιωαννίνων αμέσως. Εξάλ­λου, όταν σε άλλες 3 περιπτώσεις μας έτυχαν α­πατεώνες στη διάρκεια της πολυετούς θητείας μας στον Σύλλογο, αμέσως τις διαλευκάναμε και οι "μαϊμού" γιατροί παραπέμφθηκαν στον εισαγ­γελέα».

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος
ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπρόεδρος
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, Γραμματέας
ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ταμίας
Μελη

ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΣΔΟΥΚΟΥ Θ.)

ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΗΤΑ ΑΝΝΑ

ΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΑΣΑΚΙΩΤΟΥ – ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΟΥΣΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΣΩΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ (αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΖΑΧΑΡΩΦ ΙΩΑΝΝΗ)

ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 

Διοργανωτές: Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγιεινής - Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία - Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής τηλ. 210 7291389. ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2009 ώρα 19μ.μ. ΞΕΝ. ΧΙΛΤΟΝ

 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

 

Διοργανωτής: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ τηλ. 210 5201474. 16-18/10 ΞΕΝΟΔ. ΚΑΨΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

4thINTERNATIONALCONERESSONBRAINBEHAVIOUR

 

International Society on Brain and BehaviourΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 3-6, 2009 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

 
 
Σας ευχαριστούμε,
Με τιμή

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
          ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

    ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

     ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
20/04/2019 : Ημερίδα Οφθαλμικής Ογκολογίας

20 Απριλίου 2019
Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες: www.medevents.gr/congress/ocularoncology19

Εγγραφή: services.livemedia.com/register/ocularoncology19.aspx

Πρόγραμμα: s.livemedia.com/p/ocularoncology19


02/05/2019 : 38ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ

2- 4 Μαΐου 2019

Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace

πληροφορίες ΕΔΩ


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions