Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Απρίλιος 2009

 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Αγαπητοί φίλοι

Μεγάλο μέρος, όπως γνωρίζετε, της δραστηριότητάς μας και του ΠΡΟΕΔΡΟΥ και του ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του συλλόγου καταναλίσκει καθημερινά ο ΟΠΑΔ και οι «αμαρτίες» του.

Το όλο ζήτημα αναδεικνύεται σε κυρίαρχο καθώς σχεδόν όλοι οι ελευθεροεπαγγελματίες συνάδελφοι έχουν σύμβαση και οι απολαβές από τον ΟΠΑΔ αποτελούν σημαντικό μέρος του εισοδήματος τους ενώ για αρκετούς παραμένει αποκλειστικό εισόδημα. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ λαμβάνει το ζήτημα σε ότι αφορά τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΣΟΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ τις οποίες επιβαρύνονται ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ.

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ έχουν να αυξηθούν από το 1991 ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (ΟΠΑΔ) επανερχόμαστε και πάλι και αρχίζουμε νέες πιέσεις και με απαίτηση να ομαλοποιηθούν τα πράγματα όπως αυτά καθορίσθηκαν πολλές φορές από εμάς. ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ορισμένοι μην «σφυρίζετε» αδιάφορα, μην κοιτάτε ο καθένας τη βολή του καθώς αυτά τα πράγματα γίνονται ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ και εμείς έχουμε και τη διάθεση και την συλλογική δύναμη να το κάνουμε. Εντύπωση μας κάνει το γεγονός πως ορισμένοι, ευτυχώς λίγοι, συνάδελφοι δεν έχουν καθόλου «ντροπή» καθώς όταν εκλήθησαν να καταθέσουν την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ στο σύλλογο για καταγγελία των συμβάσεων ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΣ ΠΙΕΖΟΥΝ.

Σας ενημερώνουμε ότι την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ο ΟΠΑΔ ύστερα από δεκάδες παρεμβάσεις μας στον Υπουργό, ΟΠΑΔ κ.λ.π. έχει πληρώσει τους μεν κλινικούς ιατρούς και τον μήνα Σεπτέμβριο τους δε εργαστηριακούς τον Αύγουστο.

Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και γι΄ αυτό επανερχόμαστε ΟΜΩΣ ΜΟΛΙΣ ΚΛΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ. Δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά μόνο την δύναμη της εμπιστοσύνης και της συμμετοχής σας. ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΟΡΕΞΗ ΑΡΑΓΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟ ΕΧΕΤΕ;  Έτσι επανερχόμαστε και πάλι και ζητούμε από τον Υπουργό υγείας και τον νέο Πρόεδρο του ΟΠΑΔ να δεχθεί και να εφαρμόσει τα παρακάτω:

1.      Άμεση καταβολή από τον ΟΠΑΔ όλων των οφειλομένων ποσών προς τους  συμβεβλημένους Ιατρούς, μετά των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία τόκων.

2.      Σύναψη σύμβασης του ΟΠΑΔ, με το τραπεζικό σύστημα προκειμένου να προεξοφλούνται τα οφειλόμενα ποσά διά της μεθόδου της πάγιας προκαταβολής του 80% ανεξόδως για τους Ιατρούς.

3.      Υποβολή της Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών κατά την πληρωμή του ποσού στον δικαιούχο ιατρό, σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και όχι προκαταβολικά όπως απαιτεί ο ΟΠΑΔ.

4.      Άμεση αναπροσαρμογή των επί σχεδόν εικοσαετία καθηλωμένων τιμών των εργαστηριακών και λοιπών ιατρικών πράξεων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΚΕΣΥ.

5.      Ένταξη στον κατάλογο των ιατρικών πράξεων και κοστολόγηση, των συγχρόνων και απαραιτήτων για την διαγνωστική πρακτική, εργαστηριακών εξετάσεων βιολογικού υλικού και απεικονιστικών μεθόδων, ώστε να μη τις επιβαρύνονται  προσωπικά οι ασφαλισμένοι.

6.      Απαγόρευση διά νόμου, των εκβιαστικά ζητούμενων από ορισμένους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκπτώσεων επί του κρατικού τιμολογίου, που προσβάλλουν την ίδια την υπόσταση του κράτους και προσκρούουν σε συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

7.      Άμεση μηχανοργάνωση του ΟΠΑΔ και όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών η οποία καθυστερεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ορθολογισμός των δαπανών τους.

8.      Νομοθέτηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης που αποτελεί πάγια διεκδίκηση του Ιατρικού Κόσμου και ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λ. Αλεξάνδρας 196 ΤΚ 11521 Πληροφορίες: Αικ. Χονδρορίζου τηλ. 2132010106, Ζ. Κιούση τηλ. 2132010115

Φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε σύμπραξη με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνα.

Σας πληροφορούμε ότι για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009 - 2010 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» που οργανώνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε σύμπραξη με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το ανωτέρω Π.Μ.Σ., απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)   με τίτλο Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις:

1.   - Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας

2. - Πρότυπα και συμπεριφορές Υγείας - Προαγωγή Υγείας

Στο ανωτέρω πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν (32) τριάντα δύο πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια & Τ.Ε.Ι.) και ειδικότερα Τμημάτων Δημόσιας Υγιεινής, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών-τριών Υγείας , καθώς και Σχολών σχετικών με Επιστήμες Υγείας και Κοινωνικές Επιστήμες.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για την επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών λαμβάνεται υπόψη:

     Εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα σε κείμενα και ορολογία Δημόσιας Υγείας. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις αξιολογούνται στα παρακάτω στοιχεία:

1.                 Επίπεδο και συνάφεια προηγουμένων σπουδών με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού

2.        Ο βαθμός πτυχίου.

3.        Η βαθμολογία σε συναφή προπτυχιακά μαθήματα και σε συναφή πτυχιακή εργασία, όπου αυτή υπάρχει.

4.        Οι σχετικές επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις ή άλλη ερευνητική δραστηριότητα, συναφείς με το αντικείμενο.

5.                 Η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.

6.        Οι γνώσεις και η εμπειρία του υποψηφίου στη χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών και στατιστικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων.

7.        Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ή από μέλη ερευνητικών κέντρων και σχετικών φορέων, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο το οποίο διατίθεται από τη γραμματεία της Ε.Σ.Δ.Υ.

8.        Η αξιολόγηση από τα μέλη της επιτροπής επιλογής κατά την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Το Ακαδημαϊκό Έτος θα αρχίσει στις 1/10/2009 και θα λήξει στις 30/9/2010 . Τα μαθήματα θα είναι πρωινά και η φοίτηση υποχρεωτική και κατά συνέπεια οι έχοντες την ιδιότητα του Δημοσίου Λειτουργού πρέπει να έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια.

Το κόστος φοίτησης θα ανέρχεται στο ποσόν των 2.400 ευρώ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 09/03/2009 έως και 10/04/2009 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Υ. (Λ. Αλεξάνδρας 196) σε κλειστό φάκελο:

          Αίτηση - Βιογραφικό σημείωμα ( όπως το συνημμένο έντυπο, το οποίο διατίθεται από τη γραμματεία της Ε.Σ.Δ.Υ. και παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.nsph.gr) - (για τους υποψήφιους υπηρετούντες στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του άμεσου προϊσταμένου τους, προκειμένου να υπάρχει η προϋπόθεση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας από την Υπηρεσία τους, διάρκεια ενός (1) έτους, σε περίπτωση επιλογής τους).

          Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι της αλλοδαπής (επικυρωμένο), που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

          Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας (επικυρωμένη)

          Φωτοτυπία ταυτότητα (επικυρωμένη)

          Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία

          Δύο συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ή από μέλη ερευνητικών κέντρων και σχετικών φορέων όπως το συνημμένο έντυπο, το οποίο διατίθεται από τη γραμματεία της Ε.Σ.Δ.Υ. (υποβάλλονται εσώκλειστες σε φάκελο υπογεγραμμένο)

          Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

          Βεβαίωση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

          Αντίγραφα δημοσίευσης και ανακοίνωσης συναφούς με το αντικείμενο του Μ.Π.Σ. «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία»

Παρέχονται δύο υποτροφίες (400 € εκάστη) στους δύο πρώτους αποφοιτήσαντες στις εξετάσεις της Α' Περιόδου.

Οι εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα θα διενεργηθούν στις 22/05/2009 στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και ώρα 15:00 - 18:00.

Οι προσωπικές συνεντεύξεις θα γίνουν σε χρόνο σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής και στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Παρακαλούνται  οι  Υπηρεσίες  στις  οποίες  κοινοποιείται  το   έγγραφο   μας  αυτό,   να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες εκείνες, τις οποίες εποπτεύουν.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (Ανακοίνωση για πολλοστή φορά)

Αυτές συστήνονται με απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε πριν από 4 χρόνια.

Έγιναν για να μπορούν οι γιατροί που ΑΔΙΚΑ ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια σε ατυχείς περιπτώσεις άσκησης της ιατρικής να αμυνθούν έναντι κάποιων που για πολλούς λόγους θέλουν να επωφεληθούν από ένα άτυχο αλλά και λυπηρό συμβάν. 

Είναι για να προστατευθεί ο γιατρός ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.

Έτσι σας γνωρίζουμε και πάλι ότι μπορεί να συσταθούν αυτές οι επιτροπές με αίτησή σας.

Επίσης μπορούν να γίνουν με αίτηση ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ που σας ζητάει γνωμάτευση για δικαστήρια. Φυσικά αυτές είναι αμειβόμενες για τα ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.  Το κόστος το πληρώνει ο πολίτης που κάνει την αίτηση και αφού υποδείξει  τον ένα γιατρό (της εμπιστοσύνης του) από τους 3 της επιτροπής.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  (Πολλοστή ανακοίνωση)

Υπενθυμίζουμε ότι με τον νεώτερο νόμο που ψηφίσθηκε τον Δεκ./2007/3627 άρθρο 6 παρ. 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΘΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ή ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ακόμη και για επιτροπές αναπηρίας, αδειών κ.λ.π. που υπήρχαν σε παλαιότερους νόμους ακόμη και το άρθρο του Ν. 3418/2005 που έλεγε ότι τυχόν ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ. Έτσι μπορείτε να αναγράφετε ακόμη και στις γνωματεύσεις σας τον Ν.3627 και ότι βάσει αυτού ισχύει η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

 

5Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

8-9 ΜΑΪΟΥ 2009, ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

Οι σημαντικότερες σύγχρονες και καινοτόμες επιστημονικές εξελίξεις της βιοτεχνολογίας και των εφαρμογών της πρόκειται να παρουσιαστούν στη διάρκεια του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Βιοτεχνολογίας (www.igbf.gr) που θα λάβει χώρα στις 8-9 Μαϊου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα. Το Συνέχριο διοργανώνουν η Αστική Εταιρία Βιοτεχνολογίας, Βιοεπιστημών και Πολιτισμού και η BIONOVA Group S.A. (www.bionova.gr)  Στο συνέδριο αναμένονται περί τους 1500 συνέδρους και τους 100 διακεκριμένους ομιλητές. Αξιοσημείωτη και τιμητική θα είναι η συμμετοχή των τριών βραβευμένων με Nobel Ιατρικής και Φυσιολογίας, Dr Andrew V. Schally (Nobel 1977), Sier Richard J. Roberts (Nobel 1993) και Sir Peter Mansfield (Nobel 2003). Εναρκτήρια τιμητική ομιλία θα δώσει ο διεθνούς φήμης Professor P. Chambon,  Διευθυντής του «Institut de Genetique et de Biologie Moleculaire et Cellulaire» και κάτοχος του Βραβείου Lasker (2004) για τον τομένα της Βασικής Ιατρικής Έρευνας.

Οι εργασίες του Συνεδρίου πρόκειται να καλύψουν το πλήρες φάσμα της ιατρικής και βιοϊατρικής έρευνας, εστιάζοντας ειδικότερα στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, την πρόληψη και τις καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις, σε περιπτώσεις νεοπλασιών, καρδιαγγειακών νοσημάτων, ακχαρώδους διαβήτη, νευροεκφυλιστικών νόσων, λοιμώξεων, αιματολογικών, μεταβολικών και αυτοάνοσων νοσημάτων. Ανάμεσα στους εισηγητές του Συνεδρίου είναι διακεκριμένοι επιστήμονες όπως ο Καθ. Α. Τζάκης, ο Σερ Μαγκντί Γιακούμπ, ο Καθ. Τ. Turner, ο Καθ. Δ. Κόκκινος, ο Καθ. Ι. Γεροθανάσης, ο Καθ. P. Rentzepis, ο Καθ. Δ. Νανόπουλος, ο Καθ. Μ. Ελισάφ, ο Καθ. Μ. Κουτσιλιέρης, ο Καθ. Α.Μ. Δημόπουλος, ο Καθ. S. Rozeendal, ο Καθ. S. Agathos, ο Καθ. Μπόντης, ο Καθ. Ματσούκας, ο Καθ. Σαββόπουλος και ο Ομότιμος Καθ. Κ. Μοίρας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Απώτερος σκοπός του συνεδρίου είναι η διάχυση και προαγωγή της γνώσης καθώς και η γέννηση αποδοτικών συνεργασιών μεταξύ επιστημών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρηματιών / επενδυτών του χώρου της Βιοτεχνολογίας.

Κόστος συμμετοχής:

 

16/01/09-30/03/09

01/04/09 & On site

Στελέχη επιχειρήσεων

175€

200€

Ειδικευμένοι ιατροί & Ιδιώτες

130€

150€

Ειδικευόμενοι Ιατροί

75€

100€

Φοιτητές

40€

50€

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα είναι προσανατολισμένο και εστιασμένο στις εξής θεματικές ενότητες:

·         Ιατρική/Βιοϊατρική (κόκκινη βιοτεχνολογία)

·         Αγροβιοτεχνολογία, Βιοκαύσιμα και Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία (πράσινη βιοτεχνολογία)

·         Βιο-οικονομία (βιομηχανία, νομοθεσία, έρευνα, χρηματοδότηση, επενδύσεις – λευκή βιοτεχνολογία)

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

·         Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων

·         Βιολόγους, Μοριακούς Βιολόγους, Βιοτεχνολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς, Μηχανικούς, Φαρμακολόγους, Ερευνητές και Ακαδημαϊκούς

·         Στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών

·         Επιχειρηματίες στο χώρο της υγείας

·         Εκπροσώπους θεσμικών φορέων

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις εγγραφές παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την γραμματεία: C.T.M. International S.A., κα Γεωργία Κατερινιού τηλ. 210 3244932, email: igbf5@ctmi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Συνέδριο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την διοργανώτρια εταιρεία: BIONOVA Τηλ. 210-8004910 & 210 7799926, email: info@bionova.gr

Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου: Η επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.igbf.gr ενημερώνεται τακτικά για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Για την ΣΣΕ του 2009 διεκδικούμε:

Γενικά Αιτήματα

1.      Πλήρη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα. Όχι στις απολύσεις.

2.      Κατάργηση όλων των αντεργατικών, αντιασφαλιστικών νόμων των τελευταίων κυβερνήσεων. Στήριξη των Ασφαλιστικών ταμείων από το κράτος.

3.      Μείωση των Επιτοκίων, άτοκα στεγαστικά Δάνεια για την πρώτη κατοικία.

Μισθολογικά Αιτήματα

1.      Εφαρμογή της κλαδικής Σ.Σ.Ε. της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. για το 2008, που αφορά τα ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα κ.λ.π. όλης της χώρας (π.κ. 101-31.7.2008)

2.      Ο κατώτερος βασικός μισθός όλων των ειδικοτήτων, της παρούσης ρύθμισης, στα 1.400 ευρώ από 1.1.2009

3.      Ειδικό Επίδομα 13% για όλους τους εργαζόμενους (Απόφαση Εφετείου Αθηνών 1601-2007)

4.      Ενσωμάτωση των επιδομάτων Τριετίες – Πολυετίες, τροφοκατοικίας και οθόνης στους Βασικούς μισθούς των εργαζομένων, που τα λαμβάνουν ξεχωριστά.

5.      Αυξάνεται και ενοποιείται το παρακάτω επίδομα με ενσωμάτωση στους βασικούς μισθούς: Ανθυγιεινό επίδομα 15% στους νοσηλευτές.

6.      Ορισμός του επιδόματος διαχειριστικών λαθών, στο 5% του Β/Μ για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με την διαχείριση χρηματικών ποσών. (πληρωμές και εισπράξεις)

7.      Το επίδομα Τροφής στα 3 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα για όλους τους εργαζόμενους

ΩΡΑΡΙΟ

1.      7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

2.      6ωρο – 30ώρες (εβδομαδιαίως) για το νοσηλευτικό προσωπικό.

ΘΕΣΜΙΚΑ

1.      Να θεσπιστούν υποχρεωτικές δωρεάν εξετάσεις και εμβολιασμοί σε όλους τους εργαζόμενους – check up, ηπατίτιδα.

2.      Να καθιερωθεί η ημέρα του εορτασμού του πολιούχου της πόλης ως αργία και για τους εργαζόμενους του κλάδου. Όσοι εργαστούν θα αμείβονται με προσαύξηση του ημερομισθίου τους κατά 75%

3.      Σ΄ όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων να θεωρείται και όλος ο χρόνος φοιτήσεως τους στις ανάλογες σχολές ως προϋπηρεσία.

Παρακαλούμε ύστερα από αυτά για τη δική σας μεσολάβηση, προκειμένου να καταρτίσουμε τη σχετική Σ.Σ.Ε.

 

ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχεται αιτήσεις, από 6 Απριλίου έως και 25 Μαΐου 2009, για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (ακαδημαϊκό έτος 2009-10), στο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

«Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»

Πρόκειται για ένα ΠΜΣ στη «Συμβουλευτική» με στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν:

        Τη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση γενικότερα και την Ειδική Αγωγή ειδικότερα,

        Τη Συμβουλευτική στο χώρο της Υγείας (ψυχικής & σωματικής) και της Εργασίας,

        Τη Συμβουλευτική στο χώρο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες,

        Την Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική για Άτομα Μειονοτήτων.

Η εκπαίδευση γίνεται σε τέσσερα επίπεδα:

        Θεωρητικό επίπεδο: 10 θεωρητικά μαθήματα «Συμβουλευτικής»,

        Ερευνητικό επίπεδο: 2 μαθήματα στις «Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας» και «Διπλωματική Εργασία»,

        Πρακτικό επίπεδο: 3 εργαστηριακά μαθήματα «Τεχνικών Συμβουλευτικής Παρέμβασης» και 6 μήνες «Πρακτικής Άσκησης» (1000 περίπου ώρες) με «Ατομική και Ομαδική Εποπτεία»,

        Βιωματικό επίπεδο: 40 ώρες (1 περίπου έτος: 1 ώρα/εβδομάδα) «Ατομικής Συμβουλευτικής» προσωπικά για τον κάθε φοιτητή/τρια και 60 περίπου ώρες «Ομαδικής Συμβουλευτικής».

Πληροφορίες - Ιστοσελίδα: http://www.sed.uth.gr (σελίδα ΠΜΣ).

Γραμματεία - Επικοινωνία: Τρίτη απόγευμα: 16:00 - 21:00, Τετάρτη & Πέμπτη πρωί: 11:00 - 13:00, Τηλ.: 24210-74738, e-mail: ηmsc.coynselling@uth.gr

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ (Συνεργασία με το φοροτεχνικό γραφείο ΙΑΤΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ του κ. ΠΑΠΑ ΗΛΙΑ)

Στα λογιστικά μας βιβλία (εσόδων – εξόδων και επίσκεψης ασθενών) δεν ξεχνάμε ότι απαγορεύονται: το μπλάνκο, τα σβησίματα, οι μουτζούρες κτλ.  Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών, ο ασθενής πρέπει να είναι καταχωρημένος όταν βρίσκεται στο εξεταστήριο του ιατρού και μετά να κόβεται η απόδειξη – ΠΟΤΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ.  Το βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ, το ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  ή το ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ πρέπει να βρίσκονται πάντα στο ιατρείο, πουθενά αλλού. Να γράφουμε πάντοτε τη διεύθυνση του ασθενή και στα βιβλία και στις αποδείξεις.

Ειδικά φέτος για τη φορολογική μας δήλωση μην ξεχνάτε: Τις οικονομικές δαπάνες (ταβέρνες, ψησταριές, γυμναστήρια, σχολές χορού, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.τ.λ.)

Επίσης προσοχή στις δαπάνες των βιβλίων (αποσβέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, leasing μηχανημάτων κ.τ.λ.) Τέλος οι ημερομηνίες έχουν μεταφερθεί κατά ένα μήνα περίπου πίσω. Έτσι φέτος η κατάθεση των φορολογικών μας δηλώσεων ξεκινά από πρώτη Απριλίου.

Για περισσότερες εξηγήσεις στα τηλέφωνα 2310566484 και 2310566361.

 

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

39ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ξεν. PORTO PALACE 11-12 Απριλίου 2009

Πρόεδρος: κ. ΦΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΑΠΘ

 

28ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 22-25 Απριλίου 2009 Ξεν.: HYATT Θεσσαλονίκη πληρ.: 2310 327626

 

1ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

29-31 ΜΑΪΟΥ 2009 ΑΜΑΛΙΑ ΗOTEL ΝΑΥΠΛΙΟ Πληρ.: 2755022201

 

23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

10-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Ξεν. THRAKI PALACE Αλεξανδρούπολη πληρ. Τηλ.: 2310 252334

 

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

28-31 ΜΑΪΟΥ 2009 HILTON ΑΘΗΝΑ Πληρ.: 210 6074200-222

 

7ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ. Τηλ. 210 6074200-222

 

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

28-30 ΜΑΪΟΥ 2009 Εταιρεία Αθηροσκληρωσης Β. Ελλάδος, Ελληνικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής   

 

 

 

Σας ευχαριστούμε,

Με τιμή

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

        ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

    ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

                     Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

     ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
24/05/2019 : 4η Διημερίδα ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

24 & 25 ΜΑΪΟΥ 2019
Αθήνα │ Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε
ΕΔΩ για την εγγραφή σας


25/05/2019 : 4η Διημερίδα Καρδιολογίας & Καρδιοχειρουργικής Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων

Παρασκευή 24 καιΣάββατο 25 Μαΐου 2019
Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», στην Αθήνα στο Νοσοκομείο «Μητέρα»

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions