Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Helpdesk Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για GDPR

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
 

΄Εχοντας υπ΄όψη τις διατάξεις των Β.Δ. της 7-11-1957, Ν.Δ. 3895/58, Ν.Δ. 4111/60, Ν.727/77 και Ν. 1076/80, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1425/84.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε εκλογές στα γραφεία του Συλλόγου, Πλατ. Αριστοτέλους 4, για την εκλογή:

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Τακτικών Μελών ως και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Αναπληρωματικών Μελών.

ΤΡΙΩΝ Tακτικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ΤΡΙΩΝ Αναπληρωματικών
ΕΙΚΟΣΙ (20) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία θα βρείτε εδώ

          Η ψηφοφορία σύμφωνα με τον Νόμο θα γίνει σε δύο συνεχείς ημέρες την Κυριακή 13η Απριλίου και Δευτέρα 14η Απριλίου 2008 και από ώρα 8 π.μ. μέχρι 8 μ.μ.

          Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι και την 14-3-2008 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11 π.μ.

       Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Συλλόγου τα οποία θα τακτοποιηθούν ταμειακά, για το Α΄Εξάμηνο 2008, μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2008 ( τα γραφεία του Ι.Σ.Θ. εργάζονται μόνο πρωϊνές ώρες από 8 π.μ. μέχρι 2 μ.μ. εκτός από Σάββατο και Κυριακή. Κατ΄εξαίρεση όμως την Τετάρτη 26-3-2008 και την Πέμπτη 27-3-2008 θα λειτουργήσουν τα γραφεία του Συλλόγου μέχρι της 6 μ.μ.).

          Πληροφορούμε επίσης ότι σύμφωνα με το Νόμο 727/77, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη και η παράλειψη αυτού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

          Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές της 13ης και 14ης Απριλίου 2008 οι αλλοδαποί ιατροί που είναι γραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, εκτός από αυτούς που απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια και από τους ομογενείς.-

          Οι αλλοδαποί ιατροί που έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια για να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου, πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι την 28-3-2008 αντίγραφο της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια.

          Ακόμα πληροφορούμε ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου στις 28-3-2008 ημέρα Παρασκευή. ΄Όλα τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να λάβουν γνώση του καταλόγου, έχουν δε δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για διόρθωση τυχόν λάθους μέχρι την 4-4-2008 ημέρα Παρασκευή.-

          Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν μπορεί να γίνει διόρθωση του καταλόγου.-

 

                                        Θεσσαλονίκη 25 Φεβρουαρίου 2008 

                    Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γραμματέας
          Αθανάσιος Νικολαίδης                                   Κλεάνθης   Βαλαρούτσος
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

          Οι εκλογές σύμφωνα με το Νόμο 1425/84 θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Η προτίμηση του ψηφοφόρου θα εκφράζεται με σταυρό που θα βάζει δίπλα στο όνομα του υποψήφιου. Ο κάθε εκλογέας μπορεί να βάλει κατά ανώτατο όριο τόσους σταυρούς προτίμησης όσος είναι και ο αριθμός των εκλεγομένων για το κάθε αξίωμα.

Όλοι οι υποψήφιοι για να εκλεγούν χρειάζονται σταυρό προτίμησης. ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

 Δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

          Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα απαγορεύεται η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, των Αντιπροσώπων των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και φυσικά αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής.-

          Οι γιατροί κατά την προσέλευση για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα του Συλλόγου ή κάθε άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο  (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδηγήσεως) για να μπορεί να γίνεται ο σχετικός έλεγχος από την Εφορευτική Επιτροπή.

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
30/09/2020 : Ενημερωτική online εκδήλωση για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα
url: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pfuGqrDojG9Gva2Ryo3vqDgVQ4VF3fxh0
*
02/10/2020 : Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Innovation in Oncology»

2 – 4 Οκτωβρίου 2020
Ξενοδοχείο Mediterranean Palace Θεσσαλονίκη

http://gk.gr/portfolio/innovation-in-oncology-ii/


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions