Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Νοέμβριος 2007
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητοί φίλοι
Ύστερα από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Αβραμόπουλου τις οποίες χαρακτηρίζουμε τουλάχιστον περίεργες συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και του απέστειλε την εξής επιστολή:
κ. Υπουργέ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ,
Τα μεγάλα προβλήματα στην υγεία δεν ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ με δηλώσεις του τύπου «Αποτελεί μέρος του προβληματισμού μας το να απελευθερώσουμε τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών στο ΕΣΥ χωρίς να χάσει το Δημόσιο Χαρακτήρα του». Αυτό ήταν που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ; Έτσι θα λυθούν τα προβλήματα; Το ΕΣΥ κ. Υπουργέ «γέρασε» χρειάζεται φρεσκάρισμα με μέτρα τα οποία πρέπει να λάβετε:
α. Άμεση δημιουργία Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας με όρους και τρόπους που ο Σύλλογός μας είναι έτοιμος να προτείνει.
Έτσι η Π.Φ.Υ. θα λειτουργεί σαν ανάχωμα για τα Νοσοκομεία αλλά και θα προσφέρει ουσιαστικά στους πολίτες.
β. Άμεσες προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών
γ. Νέο Μισθολόγιο στους γιατρούς – επαναπροσδιορισμός των αμοιβών τους για να είναι αξιοπρεπείς και να μπορούν να αντισταθούν και τακτοποίηση του ωραρίου τους.
δ. Συνεργασία του Υπουργείου με τους Ιατρικούς Συλλόγους για να λυθούν τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν.

κ. Υπουργέ,
Δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί στους γιατρούς του ΕΣΥ ελεύθερο επάγγελμα καθώς θα πολλαπλασιασθούν έτσι τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν και το «φακελάκι» που ανθεί, τότε θα ανοίξει «φτερά και θα πετάξει». Εξ΄ άλλου ο υπερπληθωρισμός των γιατρών στην Ελλάδα δεν το επιτρέπει, αντίθετα θα πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα γι΄ αυτόν (ο Σύλλογος έχει προτείνει κατά διαστήματα και είναι έτοιμος να συμβάλλει σ΄ αυτό).

ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ταλαιπωρούνται όχι μόνο από τον μεγάλο αριθμό των γιατρών αλλά και από την έλλειψη κανόνων στις συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι γνωστό ότι ξεκινούν το επάγγελμά τους μετά από 30 χρόνια σπουδών αφού σαν νέοι γιατροί έχουν περάσει τα πάνδεινα. Οι νέοι γιατροί δεν ασφαλίζονται στο ΤΣΑΥ, περιμένουν 3-5 χρόνια για ειδικότητα και όταν τελειώσουν περνάνε στην ανεργία. Μετά από όλα αυτά και άλλα είναι δυνατόν να συζητάει κανείς για απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ στον Ιδιωτικό Τομέα;
Οι γιατροί του ΕΣΥ κ. Υπουργέ στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι τίμιοι, κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Αντίθετα αν προχωρήσετε στην εξαγγελία αυτή θα επισημοποιήσετε όλα τα παραπάνω. Με την υλοποίηση της εξαγγελίας για τους γιατρούς του ΕΣΥ θα δημιουργηθεί μια προνομιούχος τάξη ιατρών και φυσικά δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι στις προθέσεις σας. Εξ΄ άλλου ζητούμε πληρέστερη ενημέρωση από σας για όλα τα θέματά μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΥ – ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Όσοι γιατροί τελειώνουν ειδικότητα ή Αγροτικό ιατρείο ή τελειώνουν ένα μέρος της ειδικότητας να απευθύνονται ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΣΑΥ (26 Οκτωβρίου 90 τηλ. 510124) για να ενημερώνονται για την ασφάλισή τους στο ΤΣΑΥ καθώς όταν αργήσουν πέραν του διμήνου μπαίνουν υπερβολικά πρόστιμα και τα οποία αγωνιζόμαστε να καταργηθούν.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 14ο Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.).
Το Πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά από το Μετεκπαιδευτικό Κέντρο στην Ε.Π.Ι. που ιδρύθηκε και λειτουργεί στο ΕΚΑΒ (. 2345/12-10-95).
Θα υλοποιηθεί για την εκπαιδευτική περίοδο 2007-2008 στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.
Διαρκεί ένα έτος και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση. Στο τέλος του προγράμματος και μετά από επιτυχή αξιολόγηση χορηγείται στους αποφοιτήσαντες από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Ε.Π.Ι. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση (έντυπο χορηγείται από το ΕΚΑΒ ) από 1/11/2007 μέχρι 20/11/2007 συνοδευόμενη από:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένης.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας, εφόσον υπάρχει.
6. Οι μη κατέχοντες τίτλο ειδικότητας θα υποβάλλουν βεβαίωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος προϋπηρεσίας στην ασκούμενη ειδικότητα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις κατά τόπους γραμματείες του ΕΚΑΒ:
ΕΚΑΒ Αθήνας: τηλ.: 2107460136 & 2107460138
ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: τηλ.: 2310397113
ΕΚΑΒ Ιωαννίνων: τηλ.: 2651054375 & 2651054335


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ τηλ.: 2310 891676 (πρωί), 2310 891670 (απόγευμα)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μέσω της εταιρίας αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου διοργανώνει τα κάτωθι Προγράμματα Εξειδίκευσης:
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

Διάρκεια Προγράμματος: 124 ώρες
Έναρξη Προγράμματος: 23 Νοεμβρίου 2007
Λήξη Προγράμματος: 7 Μαρτίου 2008
Κόστος: 1.100,00 ευρώ
Επιστημονικά Υπεύθυνοι: Δ. Παπαδόπουλος – Β. Αλετράς
Παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης
Σημείωση: Ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, στο κτίριο Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στον 2ο όροφο, γραφείο 222, τηλ. 2310 891.676, 2310 891.671 ή μέσω fax 2310 891.648 (www.uom.gr/seminars).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ
Μετά από την επισήμανση – διαμαρτυρία παιδιάτρου μέλους του Συλλόγου μας αλλά και επειδή συμφωνούμε απόλυτα μ΄ αυτά που μας γράφει σας ανακοινώνουμε τα κάτωθι:
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για το πώς θα κάνει την εξέταση, αν θα κάνει εξετάσεις αίματος ή άλλες ή δεν θα κάνει κ.λ.π.
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΕΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ σύμφωνα με τις επιστημονικές γνώσεις του και αυτός ΜΟΝΟΝ αποφασίζει τι θα κάνει.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ για το πώς θα γράφετε το όνομά σας σε ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ κ.λ.π.
Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί συνάδελφοι να αναγράφουν υποκοριστικά ονόματα ή ξενικά ή παραποιημένα για να μην εκτιθέμεθα παρακαλούμε να αναγράφετε το όνομά σας όπως είναι κατατεθειμένο στο Σύλλογο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και την «Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη της Επικοινωνίας και Συμπεριφοράς στο Χώρο της Υγείας», διοργανώνει εκδήλωση – σεμινάριο στις 23 Ιανουαρίου 2007 με θέμα:
«Σχέση γιατρού-ασθενή στη σύγχρονη κλινική πράξη: Ζήτημα ανάγκης ή απλή πολυτέλεια;»
Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που η επικοινωνία γιατρού-ασθενή επιδρά τόσο στην κλινική πράξη, όσο και στην υγεία και ποιότητα ζωής και εργασίας του γιατρού. Παράλληλα μέσα από τη συζήτηση συγκεκριμένων περιστατικών θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες δεξιότητες που αφορούν στην:
• Ανακοίνωση-απόκρυψη δυσάρεστων νέων.
• Συμμόρφωση με ιατρικές οδηγίες
• Ανακοίνωση ιατρικού λάθους
• Προστασία γιατρών από το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης
Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα συντονίσουν:
 Α. Νικολαϊδης Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
 Ν. Ντόμπρος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
 Ε. Παναγοπούλου, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη της Επικοινωνίας και Συμπεριφοράς στο Χώρο της Υγείας»
Η «Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη της Επικοινωνίας και Συμπεριφοράς στο Χώρο της Υγείας» είναι μία νεοσύστατη επιστημονική εταιρεία που ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς και επικοινωνίας στο χώρο της υγείας, ειδικότερα στη σχέσεις γιατρού-ασθενή, επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, υπηρεσιών υγείας και πανεπιστημιακής έρευνας. Στόχοι της εταιρείας είναι:
• Η μελέτη των συνεπειών της συμπεριφοράς και επικοινωνίας στην κλινική πράξη.
• Η προαγωγή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε θέματα στάσεων, συμπεριφορών και επικοινωνίας στο χώρο της υγείας.
• Η εφαρμογή της συγκερασμένης ψυχοκοινωνικής και βιοϊατρικής γνώσης στην πρόληψη, θεραπεία, εξέλιξη και αποκατάσταση της ασθένειας, και την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής.
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Ι.Σ.Θ. και ώρα 9 το βράδυ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ
Αθήνα, 09.10.2007 Α.Π. 190/07
Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας θα οργανώσει ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 προκειμένου οι νέοι ιατροί να γίνουν κοινωνοί της γνώσης των νοσημάτων του ήπατος. Βασική επιδίωξη είναι η κάλυψη όλου του σύγχρονου φάσματος του ηπατολογικου γίγνεσθαι λαμβάνοντας υπόψιν την έλλειψη επίσημης ειδικότητας, την ετερογένεια στην εκπαίδευση και την αλματώδη ανάπτυξη στους αντίστοιχους τομείς της διάγνωσης και της θεραπείας. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή ανταποκρίνεται και στο έντονο ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας, όπως αυτό εκδηλώνεται με την αθρόα προσέλευση σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις που άπτονται της Ηπατολογίας. Το ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ αφορά ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς στις ειδικότητες της Γαστρεντερολογίας, Παθολογίας και Παιδιατρικής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ηπατολογία. Τα μαθήματα θα γίνονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε έξι διήμερα με μηνιαία συχνότητα. Οι εισηγήσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται από επιστήμονες με αποδεδειγμένη κατάρτιση στο αντικείμενο. Με το πέρας του κύκλου των μαθημάτων κάθε έτους, θα χορηγείται στους αποφοίτους η πιστοποίηση παρακολούθησης των μαθημάτων. Οι συμμετέχοντες θα γίνονται δικαιωματικά μέλη της Εταιρείας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και δε θα ξεπερνά τα 20-25 άτομα. Όσοι απουσιάσουν περισσότερες από 2 διδακτικές ώρες, θα αποκλείονται.
Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα και σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την επιστημονική αυτή εκδήλωση στις υπηρεσίες που υπάγονται στη δικαιοδοσία σας. Οι ενδιαφερόμενοι για επιπλέον πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της εταιρείας μας (Τηλ 2106748561, Φαξ 2106748561) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (eemh@otenet.gr). Στη διάθεση σας για κάθε τυχόν ερώτημα ή διευκρίνιση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΜΑΓΓΙΝΑ Β. ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ.

1η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
15-10-2007
Κύριε Υπουργέ
Ζητούμε συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να συζητηθούμε την πορεία των προβλημάτων των γιατρών και της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Θα ήταν σκόπιμη η συζήτηση και ενημέρωση μας, επί των προθέσεων του Υπουργείου σας σχετικά με την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη καθώς επίσης και την εξαγγελία του Υπουργού Υγείας, για μεταφορά των Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο Υπουργείο Υγείας.
Σε προηγούμενη ομάδα σχεδιασμού ΠΦΥ από το Υπουργείο Υγείας (επί Υπουργού Ν. Κακλαμάνη) είχε συμμετάσχει η Ομοσπονδία μας, δια του Προέδρου και Αντ/δρου.
Οι νέοι σχεδιασμοί, που βλέπουν το φως της ενημέρωσης, δεν έχουν μέχρι σήμερα τύχει της δικής μας κατάθεσης απόψεων.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας χρειάζεται αναπροσδιορισμό, ενιαίο συντονισμό και δράση, αλλά μέσα από κανόνες που πείθουν ότι προσφέρουν σε ποιοτική και αναβαθμισμένη περίθαλψη, δεν θα θίγουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα εργαζομένων και θα παρέχουν στον ασφαλισμένο πολίτη καλύτερη πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας.
Η ανταλλαγή απόψεων μαζί σας πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στο νέο σχεδιασμό.

2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κύριε Υπουργέ,
Με το Ν.3518/2006 (άρθ. 63 παρ. 6), χορηγήθηκε ειδικό επίδομα, στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α. και των άλλων ασφαλιστικών φορέων πλην ΙΚΑ, ως κίνητρο για την περιστολή της εισφοροδιαφυγής, τον εξορθολογισμό των δαπανών, κλπ. Η εξαίρεση του προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τη χορήγηση του ειδικού κινήτρου θεωρούμε ότι πλήττει ευθέως το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα του οποίου το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι κύριος στυλοβάτης.
Παράλληλα ο διαχωρισμός αυτός αντίκειται σε κανόνες ίσης μεταχείρισης και ισονομίας απέναντι στους εργαζομένους.
Ο προκάτοχος σας Υπουργός κ. Σ. Τσιτουρίδης μας είχε διαβεβαιώσει ότι είχε πρόθεση σε επόμενο νομοσχέδιο να επεκτείνει τη χορήγηση και στο προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Παρακαλούμε όπως άρετε την αδικία αυτή και, στο προσεχές Νομοσχέδιο του Υπουργείου σας, χορηγήσετε το ως άνω επίδομα - κίνητρο και σε όλο το προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ


3η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ
Κύριε Υποδιοικητά,
Πληροφορούμεθα ότι υπάρχει εισήγηση των Υπηρεσιών Υγείας για περιορισμό συμμετοχής γιατρών σε Επιστημονικά Συνέδρια.
Επίσης ότι θα ζητούνται από τους συμμετέχοντες γιατρούς η προσκόμιση αποδεικτικών καλής γνώσης της γλώσσας Συνεδρίου ή Αγγλικών.
Θεωρούμε ότι στην σύγχρονη εποχή όπου η γνώση πρέπει να ενισχύεται, με κάθε τρόπο, είναι τουλάχιστον λυπηρό υπηρεσιακοί παράγοντες να εισηγούνται τέτοιες ενέργειες.
Γνωρίζετε την προσπάθεια της Ομοσπονδίας για την ενίσχυση κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας και τη συνεργασία που είχαμε και έχουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Είμαστε αντίθετοι σε προσπάθειες περιορισμού της εκπαίδευσης των γιατρών, μέσω Συνεδρίων, χωρίς να υπάρχει άλλο πρόταση ισχυρή που να την αναπληρώνει.

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόεδρος ΕΑΒΕ καθηγητής Απόστολος Ευθυμιάδης. Ξενοδοχείο ΔΑΪΟΣ Λεωφ. Νίκης 59. ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ώρες: 10:00 – 14:00 . ΚΑΠΝΙΣΜΑ – ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
2. 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 7-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008. Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, τηλ.: 2106828708, Fax: 210 6828771
3. 23ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
27-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Ξενοδοχείο HYATT REGENCY
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ

 

Σας ευχαριστούμε,
Με τιμή
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
24/05/2019 : 4η Διημερίδα ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

24 & 25 ΜΑΪΟΥ 2019
Αθήνα │ Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες
Πατήστε
ΕΔΩ για την εγγραφή σας


25/05/2019 : 4η Διημερίδα Καρδιολογίας & Καρδιοχειρουργικής Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων

Παρασκευή 24 καιΣάββατο 25 Μαΐου 2019
Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», στην Αθήνα στο Νοσοκομείο «Μητέρα»

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions