Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Αρθρο 21 της ΠΝΠ της 01.05.2020 που αφορά ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας

 

Άρθρο 21 της ΠΝΠ της 01.05.2020 που αφορά ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας

 

Άρθρο εικοστό πρώτο

Καθορισμός κατηγοριών ιατρών που

απαλλάσσονται από την υποχρέωση

εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου

1. Ιατροί που επιθυμούν να αποκτήσουν τον τίτλο

ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας,

οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στις

εξετάσεις απονομής ειδικότητας που θα λάβουν χώρα

έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, απαλλάσσονται από

την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου,

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Απαραίτητη

προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας

αποτελεί η ολοκλήρωση της ειδίκευσης, από μέρους τους.

2. Στην απαλλαγή της παρ. 1 δεν εμπίπτουν όσοι ιατροί

εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου,

κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
28/05/2020 : 3rd South East European Emergency and Disaster Medicine Congress - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής

28 έως 31 Μαΐου 2020
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ


29/05/2020 : 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας

Ξενοδοχείο Electra Palace
29 - 31 Μαΐου 2020


http://www.epilepsycongress.gr/


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions