Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 - 4/9/2019


Ο Δήμος Δέλτα σκοπεύει να αναθέσει την «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 –προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών», και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες των ΟΜΑΔΩΝ Β’ έως ΣΤ’ προϋπολογισμού € 6.178,80 και την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Ζ’ προϋπολογισμού 219,98 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς καθώς και τη σχετική Απόφαση Δημάρχου Δέλτα παράρτημα της οποίας αποτελεί η σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.


Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη «Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του προσωπικού του Δήμου, θεωρείται απαραίτητο (με ποινή αποκλεισμού) οι λοιπές ιατρικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ή ιδιώτες γιατρούς ή μονάδες ΕΣΥ που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου ή σε κινητή μονάδα που θα διατεθεί στο χώρο της υπηρεσίας.»
 

Με εκτίμηση,
Σαμαρά Ελιζαμπέτ
Γραφείο Προμηθειών Δήμου Δέλτα
Τηλ: 2313 300500 (εσ.520)
Fax: 2310 576849

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ

 

Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε ΕΔΩΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
19/09/2019 : 7η Πανελλήνια Συνάντηση "AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ"

19 - 21 Σεπτεμβρίου 2019
ξενοδοχείο "Titania", Αθήνα

www.aidshep2019.gr/


19/09/2019 : 25ο Κοινό Πανελλήνιο Συνέδριο

19-21 Σεπτεμβρίου 2019
ξενοδοχείο The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Φόρμα Εγγραφής

https://www.webplansapps.gr/premium/view.php?id=62065
Φόρμα Κατάθεσης Εργασιών  
https://www.webplansapps.gr/premium/view.php?id=62912   |


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions