Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Σημαντική ενημερωτική επιστολή ΙΣΘ - 14/3/2019

 

Θεσσαλονίκη,  14 Μαρτίου 2019

 

 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας καθώς είναι ΝΠΔΔ λειτουργούν με βάση ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις της εκάστοτε πολιτείας. Πριν από μερικούς μήνες και μετά από αίτημα του ΠΙΣ ψηφίστηκε στον νόμο 4512/2018 νέο πλαίσιο λειτουργίας για τους ΙΣ και τον ΠΙΣ.

Με βάση τον νέο νόμο προέκυψαν αλλαγές σε ότι αφορά την λειτουργία των ΙΣ καθώς και στις υποχρεώσεις των μελών τους  προς τους ΙΣ.

Σύμφωνα λοιπόν με το αρ. 296 παρ.1 και 2 του ν. 4512/2018 κάθε ιατρός υποχρεούται κάθε έτος και μέχρι τέλους Φεβρουαρίου να υποβάλλει στο Σύλλογο του οποίου είναι μέλος, δήλωση, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία:

Α) όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και του ιατρείου και την ιατρική ειδικότητα που ασκεί νομίμως,

Β) ότι αυτός ασκεί πράγματι το λειτούργημα του ιατρού, διατηρώντας προσωπικό ιατρείο ή από κοινού με άλλον ιατρό, του οποίου πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο, ή άλλο ιδιωτικό φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και αν παρέχει τις υπηρεσίες του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πάγια αντιμισθία ή κατ’ αποκοπή ή ανά επίσκεψη, δηλώνοντας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου, τη διεύθυνση αυτού και το ποσό της αντιμισθίας ή αμοιβής ανά επίσκεψη, όπως, επίσης, αν λαμβάνει κάποια σύνταξη, τον ασφαλιστικό φορέα και το ποσό αυτής,

Γ) σε ποιους άλλους Ιατρικούς Συλλόγους παρέχει υπηρεσίες είτε Πρωτοβάθμιας είτε Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

Δ) ότι ο δηλών δεν υπάγεται σε κάποιο από τα κατά νόμο κωλύματα και ασυμβίβαστα και ότι έχει δικαίωμα άσκησης της ιατρικής με βάση πτυχία και τίτλους ελληνικών ιατρικών σχολών ή κατά νόμο αναγνωρισμένων αλλοδαπών,

Ε)  ότι δεν βρίσκεται σε αναστολή ιατρικού επαγγέλματος λόγω πειθαρχικών ποινών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 322, και δεν έχει στερηθεί της άδειας λόγω μη καταβολής εισφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 315 παράγραφος 2.

Η δήλωση δε γίνεται δεκτή εφόσον δε συνοδεύεται από απλό αντίγραφο της απόδειξης περί καταβολής της οφειλόμενης στον Ιατρικό Σύλλογο ετήσιας εισφοράς. Αντίστοιχη υποχρέωση έχουν και οι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο Ιατροί (Δηλαδή και όσοι δραστηριοποιούνται στα όρια και άλλου Ιατρικού Συλλόγου από αυτόν που είναι εγγεγραμμένοι).

 

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος προϋποθέτει  την εγγραφή του ιατρού σε μητρώο Ιατρικού Συλλόγου άρα  και  την τακτοποίηση της ετήσιας εισφοράς σε αυτόν. Ο ιατρός υποχρεούται σε καταβολή εισφοράς προσαυξημένης νομίμως σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν του τέλους του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Ο ιατρός που δεν κατέβαλλε εισφορά επί τριετία διαγράφεται από τα μητρώα του Συλλόγου.

 Η διαγραφή του ιατρού από το μητρώο του κύριου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος επιφέρει την άμεση ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του.

Ανάλογα ισχύουν και για τους ιατρούς εγγεγραμμένους στα ειδικά μητρώα.

Θέλουμε να τονίσουμε εδώ ότι το νέο Δ.Σ που προέκυψε μετά τις εκλογές Οκτωβρίου στην πρώτη του συνεδρίαση αποφάσισε τη μείωση των επιβαλλόμενων προστίμων από το νόμο 4512/2018, από 1/1/2019 για καθυστερημένες συνδρομές μελών, κατά 70%.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε την άοκνη προσπάθεια εκ μέρους του ΙΣΘ ώστε η συνδρομή των μελών μας να επιστρέφεται ως παροχή υπηρεσιών. Σε αυτή την κατεύθυνση έως σήμερα έχουμε επιδοτήσει και επιδοτούμε συλλογικές αγωγές για διεκδίκηση δεδουλευμένων, συνδρομή μέσω συμβούλων για επιχορήγηση ΕΣΠΑ από ιατρούς, απαλλαγή των εταιρειών, από την κατά νόμο 4512/2018, συνδρομή σε αυτές που συμμετέχουν κατά 100% γιατροί, διοργάνωση εκδηλώσεων για τα παιδιά των γιατρών, ενημερωτικές ομιλίες για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.α.

Ήδη ετοιμάζουμε τη νέα υπηρεσία μέσω της οποίας νέοι συνάδελφοι και ειδικευόμενοι θα μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε έγκριτα επιστημονικά ιατρικά περιοδικά.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας μετά την εφαρμογή από τον Απρίλιο του 2018 του κώδικα GDPR, σας ενημερώσαμε ότι ο ΙΣΘ θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή των Ιατρείων στις υποχρεώσεις του κώδικα. Οι διατάξεις δεν διαφοροποιούν τις υποχρεώσεις των ιατρών από εκείνες που επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία αλλά τις επαναδιατυπώνουν. Κατά συνέπεια δεν προκύπτουν ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία των ιατρείων και των εργαστηρίων ωστόσο οφείλουμε όλοι να είμαστε προσεκτικοί στην τήρηση του.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς ετοίμασε ορισμένα έντυπα για χρήση στα ιατρεία και εργαστήρια ώστε να είμαστε απολύτως προσαρμοσμένοι στα προβλεπόμενα από τον GDPR.

Το ενημερωτικό κείμενο, το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το site του ΙΣΘ συστήνεται όπως ευρίσκεται στον χώρο αναμονής του ιατρείου ώστε να μπορούν να λαμβάνουν γνώση ενημέρωση όλοι οι ασθενείς.

Σύντομα θα θέσουμε στη διάθεση σας και άλλα έτοιμα έντυπα για χρήσεις σχετικές με τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό GDPR.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προμηθευτείτε τις νέες ιατρικές ταυτότητες του ΙΣΘ οι οποίες έχουν σχήμα και κατασκευή πιστωτικής κάρτας ώστε να μπορούμε όλοι μας να πιστοποιούμε την ιδιότητά μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

 Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας 

 Νίτσας Νικόλαος

 Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
28/05/2020 : 3rd South East European Emergency and Disaster Medicine Congress - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής

28 έως 31 Μαΐου 2020
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ


29/05/2020 : 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας

Ξενοδοχείο Electra Palace
29 - 31 Μαΐου 2020


http://www.epilepsycongress.gr/


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions