Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Corpus Medicorum

Εξώδικος ομαδική-ονομαστική άρνηση του συμψηφισμού που προτείνει ο ΕΟΠΥΥ που επιδόθηκε σήμερα Τετάρτη 22/11/2017 στην Διεύθυνση Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ

 Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής

 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση εργασίας, ΑΦΜ)

Κ Α Τ Α

 

1. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στην Αθήνα(Λ.Κηφισίας 39-Μαρούσι) και εκπροσωπείται νόμιμα

2. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εδρεύει στην Αθήνα(Αποστόλου Παύλου 12) και εκπροσωπείται νόμιμα

                          _______________________________

 

 

Ο/Η ως άνω εξωδίκως δηλων/ούσα ιατρός σας γνωρίζω ότι δυνάμει των πέμπτου και έκτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 52 του Ν.4430/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 19 παρ.1 του Ν.4498/2017 και ισχύει σήμερα, σας δηλώνω ότι αρνούμαι την υπαγωγή μου στη διαδικασία συμψηφισμού των τυχόν ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών μου με οφειλές clawback και rebate τρέχοντος ή παρελθόντων ή επομένων ετών, που προβλέπεται από τις άνω νομοθετικές διατάξεις, επιφυλασσόμενος/η παντός νομίμου δικαιώματός μας

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα προς αυτούς που απευθύνεται, προς γνώση και τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρο στην έκθεση επιδόσεώς του.-

 

Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2017

      ο/η εξωδίκως δηλών/ούσαΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------

 


Συνέδρια
22/03/2018 : 10th International Congress of Internal Medicine

Αθήνα 22-24 Μαρτίου 2018

Πληροφορίες: internalmedicine-uth.gr/


22/03/2018 : 7th Meeting of the International Mediterranean Society of Orthopaedic Surgery

22 έως τις 24 Μαρτίου 2018

ξενοδοχείο Makedonia Palace, στην Θεσσαλονίκη


Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Global Events
50A Stadiou Str., 55534 Pilea
Thessaloniki, Greece
T: +30 2310 247743/34
F: +30 2310 247746
E: dora@globalevents.gr
www.globalevents.gr


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions